Magistrant (metabolomika, spektrometria mas)

Dziedzina
Metabolomika, spektrometria mas
Wynagrodzenie
1000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals – improved methodologies for qualitative, quantitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules (kierownik projektu: Prof. hab. Dr. Michal Dadlez)

Maksymalny czas trwania kontraktu
24 miesiące
Instytucja
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2017
Termin składania aplikacji
25.10.2017