Magistrant (Microbiology, sustainable agriculture, environmental microbiology, biotechnology)

Dziedzina
Microbiology, sustainable agriculture, environmental microbiology, biotechnology
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt
 Fly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture (kierownik projektu: prof. Wojciech Franus)
Maksymalny czas trwania kontraktu
12 miesięcy
Instytucja
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2020
Termin składania aplikacji
29.07.2020