Magistrant (Raman spectroscopy in biological systems)

Dziedzina
Raman spectroscopy in biological systems
Wynagrodzenie
2500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Future diagnostic RaMan devIce (FORMI) for detection of medical and environmental pathogenic bacteria (kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kamińska, prof nadzw.)

Maksymalny czas trwania kontraktu
1 rok
Instytucja
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.09.2020
Termin składania aplikacji
15.08.2020