Magistrant (wirusologia molekularna)

Dziedzina
Wirusologia molekularna
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Antiviral activity of interferon induced transmembrane proteins (IFITM) as a novel therapeutic strategy to control viral infections – evaluation in vitro and in vivo (kierownik projektu: Dr Alicja Chmielewska)

Maksymalny czas trwania kontraktu
18 miesięcy
Instytucja
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.01.2017
Termin składania aplikacji
05.11.2017