Magistrant

Dziedzina
Matematyka, teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Wynagrodzenie
2 500 pln / miesiąc (stypendium)
Projekt

Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania

Maksymalny czas trwania kontraktu
7 miesięcy
Instytucja
Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski
Liczba wakatów
3
Termin rozpoczęcia pracy
01.03.2019
Termin składania aplikacji
23.02.2019