Młody doktor

Dziedzina
Nauki inżynieryjno-techniczne (inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna), nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki chemiczne, nauki fizyczne)
Projekt

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
06.06.2022
Szczegóły