Młody Doktor (do 5 lat po doktoracie)

Dziedzina
Nauki biologiczne
Projekt

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych

Termin składania aplikacji
15.10.2021