Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora)

Dziedzina
Technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria biochemiczna lub pokrewne
Projekt

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego,

Termin składania aplikacji
03.11.2021