Młody doktor (Postdoc)

Dziedzina
Fizyka, fizyka ciała stałego
Projekt

Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną.

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
10.12.2021