PhD Student

Dziedzina
structural biology, molecular biology, biochemistry,
Wynagrodzenie
3 500,00 – 4 000,00 PLN net/month; depends on experience;
Projekt

“Regenerative Mechanisms for Health”, Subproject: “Bunyaviral translation strategies”, Laboratory of Structural Biology of Virus-host Interactions, Head: Piotr Gerlach, PhD

Maksymalny czas trwania kontraktu
31st Oct 2022 with option for prolongation.
Instytucja
"ReMedy" International Research Agenda Unit, IMol Polish Academy of Sciences
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.07.2021
Termin składania aplikacji
23.04.2021