Post-doc (biologia molekularna)

Dziedzina
Biologia molekularna
Wynagrodzenie
15 000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

Function of RNA 3’-end modifications (kierownik projektu: dr Michał Malecki)

Maksymalny czas trwania kontraktu
33 miesiące
Instytucja
Instytut Genetyki i Biotechnologii/ Wydział Biologii/ Uniwersytet Warszawski
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.02.2019
Termin składania aplikacji
30.12.2018