Post-doc (farmakologia doświadczalna)

Dziedzina
Farmakologia doświadczalna
Wynagrodzenie
15 000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

Endothelial profiling to predict therapeutic activity of vascular toxicity of compounds in early preclinical research (kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Maksymalny czas trwania kontraktu
32 miesiące
Instytucja
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński
Liczba wakatów
2
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2019
Termin składania aplikacji
29.09.2019