Post-doc (Fizyka teoretyczna)

Dziedzina
Fizyka teoretyczna
Wynagrodzenie
8000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

Bio-inspired artificial neural networks (kierownik projektu: prof. Jacek Tabor)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 lata
Instytucja
Jagiellonian University, Cracow
Liczba wakatów
2
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2019
Termin składania aplikacji
05.10.2019