Post-doc (Nanotechnologia DNA, oczyszczanie białek, biologia strukturalna, biochemia, chemia lipidów, biologia molekularna)

Dziedzina
Nanotechnologia DNA, oczyszczanie białek, biologia strukturalna, biochemia, chemia lipidów, biologia molekularna
Wynagrodzenie
Brutto brutto max. 168.000,00 pln/rok, brutto max. 142.000,00 pln/rok
Projekt

Projekt jest realizowany w ramach programu Merging Programmable DNA Nanorobots and Microfluidics for Orientationally Controlled Delivery of Membrane Proteins to Protocells (kierownik projektu:  dr hab. Jonathan Heddle, prof. UJ)

Maksymalny czas trwania kontraktu
24 miesiące
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Laboratorium Bionanonauki i Biochemii
Liczba wakatów
1
Termin składania aplikacji
09.10.2020