Postdoc

Dziedzina
Informatyka: Computer Science: machine learning, deep learning, signal processing, distributed computing
Projekt

International Research Agenda AstroCeNT: Particle Astrophysics Science and Technology Centre

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
05.06.2022