Pracownik techniczny – fizyk, pracownik B+R, specjalista w zakresie litografii elektronowej i niskotemperaturowych pomiarów własności transportowych materiałów

Dziedzina
fizyka, fizyka ciała stałego
Projekt

Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną.

Termin składania aplikacji
24.09.2021