Senior Laboratory Technician (biologia molekularna, obrazowanie)

Dziedzina
Biologia molekularna, obrazowanie
Wynagrodzenie
1000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę) 1/4 etatu
Projekt

MultiGATE: dual-analyte responsive fluorescent probes for a real-time multi-parametric sensing in cellular models (kierownik projektu: dr Jacek L. Kolanowski)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 miesiące
Instytucja
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.09.2019
Termin składania aplikacji
31.07.2019