Student

Dziedzina
fizyka, grafen, nanokompozyty,
Projekt

Thermoplastic nanocomposites for efficient screening of microwave electromagnetic radiation.

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM -TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
01.03.2022