Student

Dziedzina
Nauki fizyczne
Projekt

Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
18.12.2021