Student (biologia molekularna, biochemia, biologia komórki)

Dziedzina
Biologia molekularna, biochemia, biologia komórki
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Spatial organization of FGF receptor 1 by multimeric ligand assemblies (kierownik projektu: Dr hab. Łukasz Opaliński)

Maksymalny czas trwania kontraktu
1.03.2020 – 30.06.2021
Instytucja
Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.03.2020
Termin składania aplikacji
10.02.2020