Student (Elektronika / Fotonika)

Dziedzina
Elektronika / Fotonika
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy and environmental monitoring (kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Soboń)

Maksymalny czas trwania kontraktu
6 miesięcy
Instytucja
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.03.2020
Termin składania aplikacji
10.02.2020