Student magistrant (mikroprzepływy, fizyka, robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna/elektroniczna/biomedyczna, mikrobiologia, bioinżynieria, biotechnologia)

Dziedzina
Mikroprzepływy, fizyka, robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna/elektroniczna/biomedyczna, mikrobiologia, bioinżynieria, biotechnologia
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych (RApID) / (kierownik projektu: prof. Czesław Radzewicz)

Maksymalny czas trwania kontraktu
6 miesięcy
Instytucja
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Liczba wakatów
3
Termin rozpoczęcia pracy
01.05.2020
Termin składania aplikacji
19.04.2020