Student (materiałoznawstwo, biomateriały, elektrochemia)

Dziedzina
Materiałoznawstwo, biomateriały, elektrochemia
Wynagrodzenie
2500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering (kierownik projektu: dr Filippo Pierini)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12 miesięcy
Instytucja
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.09.2020
Termin składania aplikacji
15.08.2020