Student (spektroskopia, chemia analityczna, biomateriały)

Dziedzina
Spektroskopia, chemia analityczna, biomateriały
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

The use of spectroscopic methods to evaluate bone formation on biomaterials of ceramic type in vitro (kierownik projektu: dr hab. Anna Sroka-Bartnicka)

Maksymalny czas trwania kontraktu
8 miesięcy
Instytucja
Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2019
Termin składania aplikacji
25.10.2019