Ogólnopolski konkurs w programie MAB rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki kolejnego ogólnopolskiego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs 10/2018).

Dofinansowanie w wysokości prawie 35 mln zł otrzymał projekt autorstwa prof. Macieja Wojtkowskiego z Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN i prof. Krzysztofa Palczewskiego ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine w USA. Badacze stworzą w Warszawie nowe centrum naukowe, które zajmie się badaniami nad dynamiką i plastycznością ludzkiego oka, co w dalszej perspektywie przełoży się na opracowanie nowych terapii i narzędzi diagnostycznych pomocnych w przypadku rozmaitych dysfunkcji wzroku.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ang. International Center for Translational Eye Research, ICTER) zostanie powołane do życia jako podjednostka Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Docelowo twórcy ośrodka planują uruchomić w nim pięć niezależnych grup badawczych. Strategicznym partnerem zagranicznym projektu jest Instytut Okulistyki brytyjskiego University College London (UCL).

?Wraz z przyrostem średniej długości życia człowieka w krajach rozwiniętych, upośledzenie i utrata widzenia dotykają coraz większej liczby osób. Na ten postępujący w skali globalnej problem zwracają uwagę takie organizacje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Międzynarodowa Agencja do Zapobiegania Ślepocie (ang. International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB)? ? mówi prof. Maciej Wojtkowski.

Widzenie to skomplikowany i wieloetapowy proces, o którym obecnie wiemy już bardzo dużo, głównie dzięki ogromnemu postępowi, jaki dokonał się w genetyce, proteomice czy technikach obrazowania. Mimo to, etiologia wielu chorób oczu, zwłaszcza dotyczących siatkówki, wciąż pozostaje zagadką. Aby przybliżyć się do rozwikłania tej zagadki, konieczne jest bardziej całościowe zrozumienie złożonych mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie siatkówki oraz objaśnienie wpływu poszczególnych cząsteczek na występowanie zmian zwyrodnieniowych w tej tkance ? i taka jest też intencja założycieli ICTER.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka to inicjatywa o charakterze multidyscyplinarnym. Ośrodek będzie integrował badania z obszaru optyki stosowanej, nowych technologii, inżynierii, chemii, biofizyki, biologii i medycyny. Dofinansowanie w ramach programu MAB zostało przyznane na okres 5 lat.

O programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków naukowych, prowadzących konkurencyjne w skali światowej badania naukowe. Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR.

Do tej pory finansowanie w programie MAB zdobyły interdyscyplinarne projekty koncentrujące się na takich zagadnieniach jak wykrywanie i badanie niezwykle słabych sygnałów i ukrytych informacji w fizyce, kompleksowe badania nad immunoterapeutykami mogące doprowadzić do stworzenia spersonalizowanych przeciwnowotworowych szczepionek terapeutycznych czy  konstruowanie urządzeń i protokołów przetwarzania informacji niemożliwych do uzyskania przy pomocy metod klasycznych dzięki mechanice kwantowej. Wśród nowych jednostek badawczych znajdują się m.in.: ośrodek BRAINCITY, prowadzony przez prof. Leszka Kaczmarka i dr hab. Ewelinę Knapską przy współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie oraz projekt Astrocent ? ultranowoczesne centrum astrofizyki cząstek prof. Leszka Roszkowskiego i prof. Tomasza Bulika, również zlokalizowane w stolicy. Cztery z nowych ośrodków powstają we współpracy z instytutami Polskiej Akademii Nauk. Aż dwóm projektom w programie MAB partneruje Uniwersytet Gdański, a kolejnym dwóm Uniwersytet Warszawski. Zagraniczni partnerzy zwycięskich projektów to m.in. Uniwersytety w Oksfordzie, Uppsali i Edynburgu, EMBL, CNRS oraz Instytut Optyki Kwantowej i Informatyki Kwantowej (IQOQI) Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu i Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii (APC) w Paryżu.

Przeczytaj także szczegółowy opis projektu ICTER, który otrzymał finansowanie oraz notki biograficzne badaczy odpowiedzialnych za projekt.

Dodatkowe informacje o programie MAB:

Materiały dla MEDIÓW: LINK

logo 3

Cofnij