Ogólnopolskie sympozjum interdyscyplinarne INTER-MIX

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 21-24 marca 2013 r. w okolicach Warszawy odbędzie się I Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2013. Sympozjum organizowane jest przez Klub Stypendystów FNP w ramach projektu Skills FNP. Zgłoszenia udziału w Sympozjum przyjmowane są do 10 grudnia 2012 r.

Celem Sympozjum jest stworzenie platformy dla wymiany naukowej między badaczami zajmującymi się lub zainteresowanymi zagadnieniami interdyscyplinarnymi. Pierwsza edycja warsztatów zatytułowana ?Nowe idee w badaniach przyrodniczych? poświęcona będzie zagadnieniom na pograniczu biologii i innych nauk.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich:

  • fizyków, chemików, matematyków, informatyków, inżynierów, którzy prowadzą badania związane z biologią lub chcą nawiązać współpracę z biologami
  • biologów, którzy w swoich badaniach wykorzystują techniki zaczerpniete z innych dziedzin nauki lub chcieliby poszerzyć swój repertuar badawczy o takie techniki.

Swój udział w Sympozjum potwierdziło już wielu uznanych polskich naukowców zajmujących sie naukami matematyczno-przyrodniczymi. Oprócz sesji naukowych przewidujemy też dyskusje na temat komercjalizacji badań naukowych oraz możliwości finansowania badań z funduszy europejskich.
 
Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie (lub status doktoranta) w polskiej jednostce naukowej (np. w instytucie naukowym PAN lub na uniwersytecie). Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje badania bądź w formie plakatu, bądź krótkiej prezentacji ustnej.

Szczegóły dotyczące programu Sympozjum, zaproszonych wykładowców, a także sposobu rejestracji można znaleźć na stronie sympozjum.
 
Zapraszamy!

Cofnij