Osiemnasty konkurs w programie MISTRZ FNP rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Siedmiu wybitnych uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne uzyskało subsydia profesorskie w 18. edycji programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na realizację swoich projektów badawczych otrzymali oni łącznie od FNP ponad 2 mln zł.

Celem realizowanego od 1998 r. programu MISTRZ jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Maksymalnie trzyletnie subsydia w wysokości do 300 tys. zł mogą być przeznaczone na intensyfikacją dotychczas prowadzonych prac lub podjęcie nowych kierunków badań.

Laureaci są wybierani w trybie zamkniętego konkursu opartego na nominacjach środowiska naukowego. Wszystkie zgłoszone projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie. Najpierw dokonują jej recenzenci, a później panel ekspertów, który ustala listę laureatów i rekomenduje ją do zatwierdzenia Zarządowi Fundacji.

Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Do tej pory w programie nagrodzono 207 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 996 młodych naukowców. W latach 1998-2015 Fundacja przeznaczyła na program prawie 53,6 mln zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ odbędzie się 28 października 2015 o godz. 12.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Lista laureatów

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij