Ósme spotkanie z cyklu Wielogłos o MONOGRAFIACH FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Nowe technologie: fakty, mity, praktyka to wiodący temat ósmego spotkania z cyklu Wielogłos o MONOGRAFIACH FNP, które odbędzie się 25 września br. w siedzibie Fundacji.

Pretekstem do dyskusji będzie wydana w serii MONOGRAFIE FNP książka autorstwa dr Agaty Stasik pt. Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości.

W spotkaniu udział wezmą:

dr Agata Stasik – autorka książki, socjolożka, adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania w obszarze studiów nad nauką i technologią oraz społecznych aspektów energetyki, w których podejmuje tematy społecznego wytwarzania wiedzy o technologii i środowisku, postrzegania ryzyka, współpracy naukowców z różnymi grupami użytkowników i obywateli, a także nowych form organizacji i współpracy, które powstają wraz z przemianami technologicznymi. Prowadziła badania m.in. na uniwersytetach w Wiedniu, Goteborgu i Maastricht.

Prof. dr hab. Szymon Wróbel – prowadzący spotkanie, psycholog i filozof. Profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales UW, członek Rady Wydawniczej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych to: teoria i koncepcje władzy, współczesne językoznawstwo i kognitywistyka oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Bada także nieświadome mechanizmy przetwarzania informacji oraz źródła ludzkiego uspołecznienia. Autor licznych książek i artykułów, m.in. Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego? (seria Monografie FNP, 2012).

Aleksandra Jach – kuratorka wystaw i edukatorka. Historyczka sztuki zaangażowana w działania ze społecznościami lokalnymi i w projekty proekologiczne. Ostatnio współkuratorka wystawy w Hamburger Bahnhof w Berlinie pt. How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions. Kuratorka wystaw, m.in. Controlled Image, RCA Londyn, 2009, Mamuta, Jerozolima, 2010; Czyszczenie Dywanów, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011; Konstrukcja w procesie 1981. Wspólnota, która nie nadeszła, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011. Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi.

dr hab. Łukasz Afeltowicz – filozof i socjolog, autor książki  pt. Modele, artefakty, kolektywy (seria Monografie FNP, 2012). Specjalizuje się w obszarze studiów nad nauką i technologią (STS) oraz partycypacyjnych badań w działaniu. Jego wcześniejsze badania obracały się wokół problematyki kognitywnych uwarunkowań nauki oraz inżynierii społecznej. Aktualnie łączy STS z problematyką socjologii prośrodowiskowej.

Spotkanie odbędzie się 25 września br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy ul I. Krasickiego 20/22.

  • Więcej informacji o spotkaniu tutaj
  • Więcej informacji o książce na stronie serii MONOGRAFIE FNP tutaj

Zapraszamy!

Cofnij