Luczak tomasz1

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak

Urodził się 13 marca 1963 roku w Poznaniu. Ukończył studia z dziedziny matematyki (1984) i fizyki (1990) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tutaj również uzyskał doktorat z nauk matematycznych (1987), stopień doktora habilitowanego (1...
????????????????????????????????????

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Urodziła się w 1971 r. w Bogatyni. Ukończyła studia magisterskie w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1995), gdzie również uzyskała stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2009); w 2019 r. odebrała tytuł profesora nauk hu...
Piotr Garstecki_foto 2020_1

Prof. Piotr Garstecki

Urodził się w 1975 roku. Absolwent fizyki w Szkole Nauk Ścisłych (1998); doktor w dziedzinie chemii w Instytucie Chemii Fizycznej (2002);  staż naukowy w grupie badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda prowadzonej przez wybitnego chemika pr...