ZYLICZ

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Urodzony w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biochemii, habilitował się z zakresu biologii molekularnej w 1986 r., zaś w 1992 r. otrzymał tytuł profe...
PERKOWSKI

Dr Tomasz Perkowski

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z...