_mg_9952

Prof. dr hab. Jan Kotwica

Urodził się w 1949 r. Jest profesorem nauk weterynaryjnych specjalizującym się w badaniach nad rozrodem zwierząt. Stopień naukowy magistra uzyskał w 1973, doktora – w 1979, doktora habilitowanego – w 1989, a tytuł profesora – w 1993...
_mg_0089

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Ur. w 1971 r. w Gdańsku. Jest psychologiem klinicznym i zdrowia. Bada społeczno-poznawcze mechanizmy odpowiedzialne za zmianę zachowań zdrowotnych, jakość życia i zdrowie u osób z chorobami przewlekłymi oraz adaptację po skrajnie stresowych wydarzeni...
_mg_0102

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Specjalizuje się w naukach chemicznych. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971 r.), stopień doktora uzyskała w 1977 r., habilitowała się w 1985 r., a w 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Od 2002 r.  ...