MG portret cz-b

Prof. dr hab. Maciej W. Grabski

Maciej Władysław Grabski urodził się 20 czerwca 1934 r. w Grabkowie, zmarł 12 lutego 2016 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1960), na którym podjął pracę w 1959 r. w ówczesnej Katedrze Metalo...