BOLECKI

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Ur. 13.04.1952 r. w Warszawie. Historyk i teoretyk literatury. Jest absolwentem filologii polskiej i słowiańskiej UW, doktorat 1980 r., habilitacja  1991 r., tytuł profesora – 1996 r. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Pracown...