Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Ur. w 1971 r. w Gdańsku.

Jest psychologiem klinicznym i zdrowia. Bada społeczno-poznawcze mechanizmy odpowiedzialne za zmianę zachowań zdrowotnych, jakość życia i zdrowie u osób z chorobami przewlekłymi oraz adaptację po skrajnie stresowych wydarzeniach życiowych.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (1996), gdzie uzyskała również stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2004). W roku 2009 uzyskała tytuł profesora. Pracowała jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący we Freie Universität Berlin (2003-2004) i w University of Colorado at Colorado Springs, USA (2007-2008) oraz jako wykładowca w University of Sussex, Wielka Brytania (2004-2007). Od roku 2008 jest nadzwyczajnym profesorem badawczym w Trauma, Health and Hazards Center w University of Colorado at Colorado Springs. Od roku 2005 związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, gdzie pracuje jako profesor zwyczajny i kierownik CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem.

Pełniła funkcję sekretarza (2002-2006) i prezydenta (2010-2014) w International Association of Applied Psychology (Division of Health Psychology). Pełniła również funkcje w radach takich towarzystw naukowych jak: Stress and Anxiety Research Society (Extended Board Member) oraz w European Health Psychological Society (Chair of Fellowship Committee). Zapraszana do wygłaszania wykładów typu keynote przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, m.in. przez European Health Psychology Society (2016), Australasian Society of Behavioral Health and Medicine (2014), czy International Association of Applied Psychology (2010, 2014).

Jest redaktorem naczelnym dwóch międzynarodowych czasopism naukowych: ?Anxiety, Stress, & Coping? oraz ?Applied Psychology: Health and Well-Being?, a także członkiem redakcji naukowych: ?Psychology and Health,? ?British Journal of Health Psychology?, ?Health Psychology Review?, ?Journal of Health Psychology?, ?European Journal of Psychotraumatology?, ?Behavioral Medicine?, ?Applied Psychology: International Review?, ?Frontiers in Psychology?. Jest członkiem paneli eksperckich w Komisji Europejskiej (7. program ramowy, Horyzont 2020), European Research Council, a także przewodniczącą paneli eksperckich w Narodowym Centrum Nauki.

Jej badania były finansowane przez Komisję Europejską (7. program ramowy), the Joint Programming Initiative of European Union, Fundację Humboldta, Narodowe Centrum Nauki, a także przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (m.in. program Mistrz).

Za pracę naukową wyróżniona międzynarodowymi nagrodami, takimi jak: Early Career Award (International Society of Behavioral Medicine, 2004; Stress and Anxiety Research Society, 2004) oraz Honorary Fellowship (European Health Psychology Society, 2010; International Association of Applied Psychology, 2014).