Prof. dr hab. Jan Kotwica

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się w 1949 r.

Jest profesorem nauk weterynaryjnych specjalizującym się w badaniach nad rozrodem zwierząt. Stopień naukowy magistra uzyskał w 1973, doktora – w 1979, doktora habilitowanego – w 1989, a tytuł profesora – w 1993 roku. Kieruje Zakładem Fizjologii i Toksykologii Rozrodu w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W latach 1995-1998 był wicedyrektorem Instytutu, a w latach 2006-2010 – przewodniczącym jego Rady Naukowej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują neuroendokrynną regulację procesów rozrodu zwierząt gospodarskich oraz mechanizm genotoksycznego oddziaływania czynników środowiskowych (ksenobiotyki) i nieodżywczych składników żywności na czynność układu rodnego samicy. Badania te tworzą podstawy do zrozumienia przyczyn zaburzenia płodności, zarówno zwierząt, jak i ludzi.
Jest współautorem ponad 130 publikacji dotyczących tej tematyki w czasopismach międzynarodowych. Wygłosił kilkanaście wykładów w krajach Europy oraz USA i Japonii, na zaproszenie organizatorów konferencji i instytucji naukowych. Jest promotorem dwunastu zakończonych doktoratów. Był stypendystą International Agency of Atomic Energy/FAO, Wiedeń (1979), North Dakota State University, USA (2000-2001), Alexander von Humboldt Foundation, Technische Universität München (1995-1997), Japan Society for the Promotion of Science, University of Okayama (1999).

Był lub jest członkiem rad redakcyjnych renomowanych czasopism, takich jak „The Veterinary Journal”, „Domestic Animal Endocrinology”, „Journal of Animal Science, Reproductive Biology”. To ostatnie czasopismo jest wydawane przez Towarzystwo Biologii Rozrodu, którego jest prezesem.
Od 2010 r. członek korespondencyjny PAN. Członek rad naukowych instytutów PAN, Komitetu Biologii Rozrodu oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. W latach 2013-14 wchodził w skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od grudnia 2015 jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Laureat nagród zespołowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagród indywidualnych Sekretarza Naukowego PAN.

Odznaczony Krzyżami Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.