Prof. dr hab. Karol Wysokiński

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Ur. 9 maja 1951 r. w Olszewnicy. Jest fizykiem teoretykiem. Zajmuje się badaniem materii nieożywionej, korzystając z metod matematyki i fizyki kwantowej. W ostatnich latach najwięcej czasu poświęca badaniom zjawiska nadprzewodnictwa i właściwości struktur nanoskopowych. Inną tematyką, jaką się zajmuje jest kwantowe zjawisko Halla.

W 1969 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach i podjął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył je w 1974 roku. W roku 1979 obronił pracę doktorską, a w 1987 r.  – uzyskał habilitację. Od 1991 r. jest  profesorem nadzwyczajnym UMCS, w 1995 r. uzyskał tytuł profesora, a w 1998 r. – stanowisko profesora zwyczajnego.

Od lutego 1996 roku kieruje Zakładem Teorii Fazy Skondensowanej w Instytucie Fizyki UMCS. W latach 1990-1993 był członkiem Senatu UMCS. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Od 2004 roku jest ekspertem w Institutional Evaluation Programme (IEP) of European University Association, a w 2011 r. został wybrany do Komitetu Sterującego tego programu.

Odbył podoktorski staż naukowy na Politechnice Monachijskiej(1983-85), ponadto staże zagraniczne w charakterze visiting scientist: w ZIBJ w Dubnej (Rosja), na Uniwersytecie Oregonu w Eugene (USA), ICTP Trieste i ISI Torino (Włochy) oraz na Uniwersytecie w Bristolu (Anglia).

Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 150 pozycji prac oryginalnych i wiele artykułów popularyzujących osiągnięcia nauki. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i 7 doktorów, a następni przygotowują rozprawy. Wielokrotnie prowadził wykłady na studenckich obozach i szkołach dla młodych naukowców. Referował również wyniki badań na wielu konwersatoriach i seminariach w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Był wielokrotnie  zapraszany do wygłoszenia referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz do uczestnictwa w pracach komitetów naukowych, programowych i honorowych konferencji. Był głównym organizatorem ogólnokrajowych konferencji na temat nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w 1995 i 2005 roku.

Badania, jakie prowadził, były lub są finansowane m.in. przez Deutsche Forschungs­gemeinschaft, Komitet Badań Naukowych, National Science Foundation, Komisję Unii Europejskiej, British Council, Royal Society oraz Narodowe Centrum Nauki.

Angażuje się w działalność związaną z organizacją badań naukowych. W 1990 roku został powołany na członka Sekcji Fizyki KBN i funkcję tę sprawował bez przerwy przez 10 konkursów. Równolegle został powołany na członka Opiniodawczego Zespołu ds. Upowszechniania Nauki KBN (1993-1997), a potem Opiniodawczego Zespołu ds. Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej KBN (1997-2000) i członka Sekcji Upowszechniania Nauki KBN. We wrześniu 2000 r. został wybrany na członka Zespołu KBN ds. Działalności Statutowej i Inwestycji (na okres IV kadencji KBN). Od 2010 roku jest członkiem Zespołu Zadaniowego do spraw oceny projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (Działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). W latach 2007-2012 był wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu.

Od 1974 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), a od 1987  – członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. W latach 1997- 1999 był sekretarzem Komisji Rewizyjnej PTF, a w kadencji 1999-2001  – wiceprezesem Zarządu Głównego. W lipcu 2000 roku wybrany przez Institute of Physics (IOP)  członkiem „fellow of IOP”. Od maja 2001 r. jest członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Kilkakrotnie wybierany na członka Sekcji Materii Skondensowanej i członka Komitetu Fizyki PAN,  przez dwie kadencje był członkiem i wiceprzewodniczącym Prezydium Komitetu Fizyki PAN. Trzykrotnie był zapraszany przez Komitet Noblowski do nominowania kandydatów do Nagrody Nobla (1991, 1998, 2010). Jest recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł naukowy.

Pełni funkcje stałego recenzenta kilkunastu najważniejszych czasopism fizycznych. W latach 1999-2005 był członkiem komitetu redakcyjnego „European Journal of Physics”, w latach 2002 – 2012  – redaktorem sekcji Fizyka „Annales UMCS”. Od 2007 r. jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego „Acta Physica Polonica” oraz od 2009 r. – członkiem komitetu redakcyjnegoThe Open Superconductors Journal”.

Za swoje badania naukowe wielokrotnie otrzymywał nagrody ministra i rektora. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi (1990) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski V kl. (1999).

Członek Rady FNP od września 2012 roku.

Adres:
Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/308