Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodzony 11 kwietnia 1947 r. w Szczekocinach. Specjalizuje się w inżynierii chemicznej. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (1969) oraz Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1975). W 1976 roku doktoryzował się na PW, w latach 1978-79 odbył staż podoktorski w University of Houston, a w 1981 r. – uzyskał habilitację. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w latach 1999-2005 był jego dziekanem. Był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie w Cincinnati (1993-94), wielokrotnie przebywał jako visiting professor na zagranicznych uczelniach: w University at Buffalo (USA), Delft University of Technology, (Holandia), University of Salzburg (Austria), University of Hiroshima i Doshisha University (Japonia). Jego badania dotyczą mechaniki aerozoli i wykorzystania podstawowych mechanizmów procesów transportu pędu, masy i energii do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w układach wielofazowych. Oryginalne hipotezy jego autorstwa, będące rezultatem badań o charakterze podstawowym, doprowadziły do powstania innowacyjnych technologii wdrożonych do produkcji. Rozwiązania te koncentrują się przede wszystkim wokół tematyki ochrony zdrowia, a w szczególności człowieka w środowisku pracy (są związane np. z ochroną układu oddechowego, uzdatnianiem wody do celów pitnych, konstrukcją inhalatorów osobistych oraz inhalatorni zbiorowych do oczyszczania płuc w kopalniach, redukcją zapylenia w strefie działania kombajnów górniczych i, ostatnio, wdrożeniem do produkcji filtrów redukujących zanieczyszczenia z silników Diesla.

Jest autorem i współautorem 15 monografii i rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 7 podręczników akademickich,  ponad 230 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz ponad 240 doniesień w materiałach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych, a także autorem i współautorem 64 patentów. Oparte na jego badaniach rozwiązania techniczne były lub są praktycznie stosowane w wielu firmach i przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych (np.: destylacja próżniowa kwasów tłuszczowych dla Instytutu Chemii Przemysłowej i Polleny, technologia filtrów do wody i innych płynów dla Microspun Products, wdrożenie do produkcji filtrów CCV do silników diesla dla Cummins Filtration (USA), przygotowanie do wdrożenia inhalatora proszkowego dla GlaxoSmithKleine czy filtry membranowe do oczyszczania produktów spożywczych dla Biodesign (Anglia). Działa w wielu radach naukowych i wydawniczych, jest m.in. członkiem International Society Aerosols in Medicine, którego członkiem zarządu był w latach 1991-93; członkiem Gesselschaft für Aerosolforschung (od 2004 r. – także członkiem zarządu) oraz American Filtration Society. Zasiada w Radach Wydawniczych m.in.: „Journal of Aerosols in Medicine”, kwartalnika „Chemical and Process Engineering”, „International Journal Occupational Safety and Ergonomics” , „Advanced Powder Technology” (Japonia) oraz KONA Journal (Japonia).

Wielokrotnie nagradzany za swoje prace naukowe, m.in.: Marian Smoluchowski Award w 1989 r. (nagroda przyznawana przez International Society for Aerosol Research w Wiedniu); Nagroda Fundacji Rockefellera za prace nt. roli surfaktantu w procesach wymiany gazowej w płucach; Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacyjności EUREKA w Brukseli w 1998 r.; Japan Society for Promotion of Sciences w 2001 r. (nagroda za prace na temat otrzymywania cząstek nanostrukturalnych); nagroda w konkursie Mistrz Techniki 2002 (za zautomatyzowany ciąg do produkcji filtrów do oczyszczania wody i innych płynów oraz wdrożenie produkcji na skalę przemysłową); tytuł Cummins Filtration Professor w 2006 r. (przyznawany przez korporacje przemysłowe, w tym przypadku przez światowego producenta silników diesla, amerykańską firmę Cummins) – za osiągnięcia w filtracji i rozwój nowych technologii wykorzystywanych do filtracji paliwa, powietrza i spalin. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w 2007 Nagrodę I-go stopnia Premiera RP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

Członek Rady FNP od września 2012 roku.