Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Specjalizuje się w naukach chemicznych. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971 r.), stopień doktora uzyskała w 1977 r., habilitowała się w 1985 r., a w 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Od 2002 r.  jest profesorem zwyczajnym UJ. Kieruje Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii oraz Zespołem Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonalnych materiałów polimerowych i hybrydowych, których strukturę i funkcję można zaplanować na poziomie molekularnym.  Obejmują one syntezę, określenie właściwości i wskazanie potencjalnych obszarów zastosowań.

Jest autorką przeszło 250 publikacji naukowych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych i rozdziałów monografii, a także współtwórcą 21 patentów (Polska, UE, USA, Kanada, Chiny, Korea, Indie).  W latach 1987-1990 odbyła staż naukowy w Department of Chemistry University Toronto, a w latach 1990-2004 kontynuowała tę współpracę jako visiting professor. Wypromowała 34 doktorów (4 osoby uzyskały już stopień doktora habilitowanego, a 2 – tytuł profesora).

W latach 1999-2005 pełniła funkcję prorektora UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, w latach 1993-1999: dziekana Wydziału Chemii, w latach 1990-1993: jego prodziekana, w latach 1986-2004: kierownika Zespołu Fotochemii i Spektroskopii; była członkiem senatu UJ (1990-2007).

Jest przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (od 2007), członkiem Rady Naukowej Centrum Chemii Molekularnej i Makromolekularnej PAN w Łodzi (od 2002) oraz (od 1996 r.) Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu (obecnie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, jest również przewodniczącą komisji ds. badań naukowych tej Rady. Sekretarz Komisji Europejskiej PAU (od 2003), przewodnicząca Rady Fundacji ?Prochemia? (od 2012), członek Zespołu Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN (2016). Niezależny ekspert Komisji Europejskiej (od 2005).

Była członkiem Rady Fundacji Fulbrighta (2005), Rady Konsorcjum Europeum (2005), Międzynarodowego Konsorcjum Studiów Europejskich (2001-2005), Rady Programowej ?Biomacromolecules?, czasopisma naukowego American Chemical Society (2004-2008), Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) ? w latach 2004-2008, Komisji Chemii Polimerów PAN (1994-1997), wiceprzewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (2000-2005). Była członkiem Komisji Nagród Miasta Krakowa i przewodniczącą Podkomisji ds. Nauki i Kultury tej Komisji (2001-2007), przewodniczącą Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, członkiem Rady Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993-1999), inicjatorem, współzałożycielem i członkiem Rady Fundacji ?Prochemia? (1997- 2012) i przewodniczącą tej Rady od 2012 r., Była członkiem Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. 7. Programu Ramowego z ramienia European University Association.

Trzykrotnie zaproszona przez Komitet Noblowski do nominowania kandydatów do Nagrody Nobla (1992, 1998, 2005). Pełniła/pełni funkcję eksperta, recenzenta, członka/przewodniczącej paneli eksperckich: Komisji Europejskiej, Round Table Experts Network USA, FNP, MNiSW, KBN, NCN, NCBR, a także kilku zagranicznych agencji finansujących badania naukowe.

Wyróżniona m.in.: Austriackim Krzyżem Honorowym I klasy za zasługi w dziedzinie nauki i sztuki (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), wyróżnieniem World Intellectual Property Organization (Certificate of Merit, Geneva 2011),  członkowstwem w AcademiaNET: Profiles of Leading Women Scientists (2014), Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978, 1980, 2012, 2014), ?Laurem Jagiellońskim” (prestiżową Nagrodą Rektora UJ w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, 1998), licznymi nagrodami Rektora UJ, tytułem Krakowianki Roku przyznanym przez Międzynarodowy Klub Soroptimists International (2002).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).