Prof. dr hab. Piotr Garstecki

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się w 1975 roku. Absolwent fizyki w Szkole Nauk Ścisłych (1998); doktor w dziedzinie chemii w Instytucie Chemii Fizycznej (2002);  staż naukowy w grupie badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda prowadzonej przez wybitnego chemika profesora George?a Whitesides?a (2002-2005); uzyskany tytuł profesora (2014).

Od roku 2006 kierownik Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, która prowadzi badania nad tworzeniem nowych technik mikroprzepływowych na potrzeby chemii, biochemii oraz mikrobiologii, ze szczególnym naciskiem na ultraszybkie znajdowanie optymalnych warunków prowadzenia syntezy chemicznej, oznaczanie antybiotykooporności bakterii, oraz tworzenie rozwiązań mających zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce medycznej.

Mentor i wychowawca kolejnego pokolenia naukowców: współorganizator w ramach Harvard Club of Poland konkursu ?Droga na Harvard?, promotor kilkunastu rozpraw doktorskich. Współautor około 150 publikacji naukowych (między innymi w Phys. Rev. Letters, Lab on a Chip, Analytical Chemistry, Angewandte Chemie Int. Ed., Science, Nature, Nature Physics). Współautor ponad stu zgłoszeń patentowych i kilkudziesięciu patentów przyznanych w Europie, USA i Azji. Członek Komitetu Redakcyjnego recenzowanego periodyku naukowego Lab on a Chip, wydawanego przez Royal Society of Chemistry. Często zapraszany do wygłaszania wykładów typu keynote przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Laureat licznych nagród, w tym nagrody ?Za Zasługi dla Wynalazczości? przyznawanej przez Premiera RP (2019), Nagrody im. prof. Kazimierza Bartla (2018), wyróżniony tytułem ?Very Important Polish Innovator? przez Fundację ?Teraz Polska? (2015), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), laureat Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk (2005) oraz nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz habilitacyjną. Laureat wielu grantów przyznawanych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym prestiżowego ERC Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz EIC SME, grantu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Wielokrotny laureat konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (mi.in. MISTRZ, POWROTY/HOMING, TEAM, TEAM-TECH). Niezależny ekspert Komisji Europejskiej.

Założyciel i prezes spółki Scope Fluidics, która powstała w 2010 roku jako pierwszy spin-off Instytutu Polskiej Akademii Nauk. Od początku swojego istnienia spółka skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej. Profesor Garstecki jest łącznikiem między światem biznesu i nauki, usprawniając współpracę obu środowisk i łącząc ich punkty widzenia. W 2012 roku spółka Scope Fluidics powołała do życia pierwszą spółkę celową, Curiosity Diagnostics, aby stworzyć system w formacie point-of-care oferujący najszybsze na świecie wykrywanie bakterii i wirusów. W 2017 roku grupa Scope Fluidics powołała do życia kolejną spółkę celową, BacterOMIC, która opracowuje pierwszy w pełni kompleksowy test podatności bakterii na antybiotyki.

Członek Rady FNP od 1 września 2020 r.