Prof. dr hab. Tomasz Guzik

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się w 1974 r. w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. Dwa najważniejsze obszary badań prof. Guzika dotyczyły pierwszego opisu mechanizmów stresu oksydacyjnego w naczyniach krwionośnych człowieka w miażdżycy („Circulation”, 2000 i „Circulation Research” 2000) oraz odkrycie mechanizmów zapalnych nadciśnienia tętniczego („Journal of Experimental Medicine”, 2007).

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 r. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie medycyny molekularnej Uniwersytecie Oxfordzkim. Po uzyskaniu stopnia doktora, w roku 2000, kontynuował współpracę z Division of Cardiovascular Medicine Uniwersytetu w Oksfordzie jako visiting post-doctoral fellow w latach 2001-2004. W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a w 2009 r. tytuł profesora. Od 2005 roku ściśle współpracuje z zespołem naukowców w Emory University School of Medicine w Atlancie, gdzie w latach 2005-2008 pracował jako Associate Professor prowadząc pionierskie badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. Od początku swojej drogi naukowej był laureatem konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Kieruje Katedrą Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ. Jest też związany z Uniwersytetem w Glasgow, gdzie pełni prestiżową funkcję Regius Professor of Physiology and Cardiovascular Medicine. Jest redaktorem naczelnym jednego z najważniejszych czasopism Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC): „Cardiovascular Research”, i członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym American Physiological Society. W latach 2014-2016 był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2012-2016 – prezesem Towarzystwa Internistów Polskich, jednego z największych towarzystw naukowych w Polsce.

Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, takich jak “Circulation”, “Journal of Clinical Investigation”, “Circulation Research”, “New England Journal of Medicine”, “Lancet”, “Journal of Experimental Medicine”, “FASEB Journal”, “Hypertension”. 23 spośród jego publikacji, w których pełnił rolę wiodącego autora, były cytowane ponad 100 razy, z czego najważniejsza praca była cytowana ponad 750 razy. Sumaryczna liczba cytowań jego publikacji wynosi 8500, a współczynnik H – 43. Dotychczas 15 doktorantów uzyskało stopnie doktora pod jego opieką promotorską, był też opiekunem 2 doktorów habilitowanych.

Prof. T. Guzik jest laureatem wielu nagród, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in.: Nagrody FNP (2010) za odkrycie mechanizmów zapalnych nadciśnienia tętniczego, nagród Wellcome Trust (Londyn, 2000 i 2010 r.), stypendium FNP START (2000, 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia (2004 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005 i 2014 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO, 2008 r.) oraz nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. T. Browicza (2010).

Członek Rady FNP od marca 2018 r.