Prof. dr hab. Tomasz Łuczak

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się 13 marca 1963 roku w Poznaniu. Ukończył studia z dziedziny matematyki (1984) i fizyki (1990) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tutaj również uzyskał doktorat z nauk matematycznych (1987), stopień doktora habilitowanego (1990) i tytuł profesora (1994).

Zajmuje się zastosowaniem metod kombinatorycznych, probabilistycznych i algebraicznych w matematyce, informatyce i fizyce. Jest autorem lub współautorem ponad 180 prac poświęconych tej tematyce i współautorem, wraz ze Svante Jansonem i Andrzejem Rucińskim, monografii Random Graphs. Prowadził badania w licznych ośrodkach zagranicznych takich jak: Institute for Mathematics and its Applications w Minneapolis (staż podoktorski), Emory University w Atlancie (jako profesor wizytujący w latach 1994-2012), Cambridge University, Universidade de S?o Paulo, Hebrew University w Jerozolimie, Rockefeller University w Nowym Jorku, Universität Bielefeld, ośrodek badawczy Microsoftu w Redmond, University of Melbourne, Mittag-Leffler Institute w Sztokholmie, Institute for Pure and Applied Mathematics w Los Angeles, University of Edinburgh. Wyniki badań prezentował m.in. na Międzynarodowym Kongresie Matematyków (Madryt 2008), Europejskim Kongresie Matematyków (Paryż 1992, Sztokholm 2004, Kraków 2012) i Latynoamerykańskim Kongresie Matematyków (Santiago 2009).

Został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Kuratowskiego (1991), Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (1992), Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych (1997), Medalem im. Stefana Banacha (2014), Medalem im. Wacława Sierpińskiego (2018). Od 1998 jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Członek Rady FNP od 1 września 2020 r.