Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

 

Ur. 13.04.1952 r. w Warszawie. Historyk i teoretyk literatury. Jest absolwentem filologii polskiej i słowiańskiej UW, doktorat 1980 r., habilitacja  1991 r., tytuł profesora – 1996 r. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Poetyki Historycznej.

Autor kilkunastu książek, edycji krytycznych (m.in. Wata, Witkacego, Gombrowicza, Herlinga), kilkudziesięciu artykułów w publikacjach polskich i zagranicznych, redaktor wielu książek zbiorowych.  Pisał m.in. o twórczości W. Berenta, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza, S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza, B. Schulza, G. Herlinga -Grudzińskiego, A. Wata.
Specjalizuje się w zagadnieniach m.in. poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badan literackich,  a także problemach modernizmu i postmodernizmu.

Opublikował wiele artykułów i książek, m.in.: Historia i biografia. O Wacławie Berencie (1978); Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy-Gombrowicz-Schulz. Studium z poetyki historycznej (1982; 1996); Widziałem wolność w Warszawie (1989); Pre-teksty i teksty (1991;1998); Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (1991), Prawdy niemiłe. Eseje (1993); Polowanie na postmodernistów (w Polsce) (1999); Rozmowy w Dragonei (1997) oraz Rozmowy w Neapolu (2000) z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2005), Inna krytyka (2006), Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2007); Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Zarys monograficzny (2007; wyd II. 2013); Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje (2013). W stanie wojennym publikował pod pseudonimem Jerzy Malewski. Członek redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (IBL PAN).

Laureat konkursu „Subsydia profesorskie” FNP w 2002 r.
Wykładał gościnnie na wielu uniwersytetach, m.in. we Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii. W latach 2000 – 2001  gość – profesor w Instytucie Slawistycznym na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja); 1996-2004 profesor w Katedrze Romantyzmu i Literatury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim.; 2005-2009 profesor w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki UW.
Członek Rady Naukowej IBL PAN, Biblioteki Narodowej, ERIH, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Fundacji Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych oraz Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Więcej informacji na stronie www.bolecki.eu.

Publikacje i wystąpienia