Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się w 1949 r. w Rawiczu. Zmarł w grudniu 2017 r.

W 1971 r. ukończył studia chemiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1975 r. doktoryzował się w Instytucie Chemii UAM w Poznaniu, a w 1984 r. – habilitował w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W 1993 r. otrzymał tytuł profesora. Był kierownikiem Zakładu Biomedycyny Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, w którym pracuje od początku jego istnienia.

Jego droga naukowa prowadziła od chemii strukturalnej kwasów nukleinowych, poprzez biologię i genetykę molekularną, do medycyny molekularnej. Przez pięć lat pracował w placówkach badawczych Anglii, Francji, USA i Japonii. W ostatnich kilkunastu latach jego aktywność naukowa skupiała się na poznawaniu roli RNA w patogenezie chorób neurologicznych człowieka wywoływanych ekspansją sekwencji mikrosatelitarnych oraz na poszukiwaniu nowych metod eksperymentalnej terapii w tej grupie chorób. Badał również proces biogenezy cząsteczek mikroRNA, zaburzenia ich funkcji w chorobach mikrosatelitarnych oraz ulepszał technologię interferencji RNA dla potrzeb terapii.

Do jego wcześniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie nowej metody badania struktury RNA w roztworze z wykorzystaniem właściwości jonów metali oraz rekonstytucja funkcjonalnego rybosomu z naturalnych białek i syntetycznego rRNA. Jego nowsze osiągnięcia to stworzenie strukturalnych podstaw do badań roli RNA w patogenezie chorób mikrosatelitarnych, stwierdzenie udziału toksycznego RNA w patomechanizmie choroby Huntingtona i opracowanie nowego podejścia terapeutycznego dla tej choroby z wykorzystaniem cząsteczek siRNA działających jak mikroRNA.

Współautor ponad 130 publikacji naukowych, wśród nich ponad 100 oryginalnych prac badawczych. Obejmują one zagadnienia z chemii organicznej, biologii molekularnej i problematyki biomedycznej. Był członkiem korespondentem PAN (od 2004 r.), członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz był członkiem American Society for Biochemistry and Molecular Biology i American Association for the Advancement of Science. Był członkiem także European Academies Science Advisory Council (EASAC) Working Group of Experts on Genome Editing.

Trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Jakuba Parnasa za najlepszą pracę eksperymentalną wykonaną w polskim laboratorium. Laureat Nagrody FNP w 2007 r. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).