Prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się 26 grudnia 1953 r. w Wołominie. Jest historykiem czasów nowożytnych. Zajmuje się historią społeczną Polski i Europy w XVI-XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji.

Jego kariera akademicka była związana z Instytutem Historycznym UW, gdzie uzyskał magisterium (1977), doktorat (1983), habilitację (1992) i tytuł profesora (2006). Od 2009 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki UW.

Był stypendystą State University of New York (1981/1982), Istituto Luigi Sturzo w Rzymie (1984/85), Università di Napoli (1989); Saint Lawrence University, Canton NY (1991/92), a także Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (kwerendy w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej, 1987-1999).

W latach 1993-95 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie oraz radcą tamtejszej Ambasady RP; w latach1999-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historycznego ds. ogólnych, a w latach 2002-2008  – prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Przewodniczy Zespołowi Rektorskiemu ds. serii wydawniczej „Monumenta Universitatis Varsoviensis” oraz wchodzi w skład Rady Muzeum UW. Poza macierzystą uczelnią jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki i Rady Numizmatycznej przy Zarządzie NBP, a także Rady Redakcyjnej rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” oraz Komitetu Redakcyjnego rocznika „Kronika Zamkowa”.

Ma bogate doświadczenie dydaktyczne. Zajęcia z historii nowożytnej Polski i powszechnej, metodologii badań historycznych oraz statystyki i demografii, a także zagadnień integracji europejskiej prowadził przez wiele lat w Instytucie Historycznym i w Centrum Europejskim UW oraz w Akademii Teatralnej w Warszawie. Gościnnie wykładał także oraz wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Rzymie, Mediolanie, Bari, Neapolu, Augsburgu, Giessen, Monachium, Saarbrücken, Visby, Helsinkach i Ottawie.

Do jego najważniejszych publikacji należą: Politics of Patronage in Renaissance Poland. Chancellor Jan Zamoyski, his supporters and the political map of Poland, 1572‑1605, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990; Acta Nuntiaturae Polonae, T. XVIII/1: Franciscus Simonetta (1606‑1612), edidit Adalbertus [Wojciech] Tygielski, Institutum Historicum Polonicum Romae, Romae 1990; Giacomo Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Wojciech Tygielski, IW PAX, Warszawa 1990; Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI-XVII w., Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawa 1992; Giacomo Fantuzzi, Diario del Viaggio Europeo (1652) con Instruttione et avvertimenti per far viaggi lunghi, testo a cura di Piotr Salwa e Wojciech Tygielski, introduzioni e note di Wojciech Tygielski, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, Conferenze 109, Varsavia-Roma 1998; Rzeczpospolita – Europa, XVI-XVIII wiek. Próba konfrontacji, pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego, Wydawnictwo Optima JG, Warszawa 1999; Dyplomacja – informacja – propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r., Semper, Warszawa 2000; Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005; Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Oficyna Wydawnicza VIATOR, Warszawa 2007; Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2010 (współredakcja tomu oraz autorstwo dwóch rozdziałów: Włosi oraz A gdzie Polacy?); The Italian presence in early modern Poland. Its cultural and civilizational consequences, w: Italien – Mitteldeutschland – Polen: Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom 10. bis zum 18. Jahrhundert, heraugegeben von Wolfgang Huschner, Enno Bünz, Christian Lübke, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2013; Italians in Early Modern Poland: The Lost Opportunity for Modernization?, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Mein 2015; Podróżopisarstwo historyczne, Barok, t. XXI/2 (42), 2014, Warszawa 2015; Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, pod red. Waldemara Baraniewskiego, Wojciecha Tygielskiego i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, 1816-2016, t. I-III, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Członek Rady FNP od września 2012 roku.


Adres:

Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28