Dr Tomasz Perkowski

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z zakresu Environmental Science and Policy na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim (Central European University) w Budapeszcie oraz studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. Był stypendystą Junior Fellow Regionalnego Centrum Ekologicznego z siedzibą w Budapeszcie (1994 r.), Niemieckiej Fundacji Marshalla (1995) i Open Society Foundation (1998).

W styczniu 1999 r. został dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od marca do grudnia 2000 r. pracował w Biurze Prasowym Zarządu Miasta Szczecina. W 2001 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pracę w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozpoczął w grudniu 2000 roku jako dyrektor ds. rozwoju. Decyzją Rady Fundacji od 1 grudniu 2001 objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji. Odpowiada m.in. za planowanie i realizację strategii inwestycyjnej Fundacji.

Pełnił m.in. obowiązki wiceprzewodniczącego FP7 External Advisory Group „Research Potential?, członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności i Karier Naukowych przy MNiSW, członek panelu top ekspertów programu ?Akademickie Mazowsze?, członka komitetu selekcyjnego programu ?Top 500 Inovators?, eksperta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, asesora Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego oraz członka rad nadzorczych takich firm jak m.in. Solaris Optics S.A. i Solaris Laser S.A.