Dr Tomasz Perkowski

Dodano: :: Kategorie:
-A A+

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z zakresu Environmental Science and Policy na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim (Central European University) w Budapeszcie oraz studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim.

Był stypendystą Junior Fellow Regionalnego Centrum Ekologicznego z siedzibą w Budapeszcie (1994 r.), Niemieckiej Fundacji Marshalla (1995) i Open Society Foundation (1998). W 1997 r. otrzymał medal dla młodego naukowca od Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

W czasie studiów pełnił m.in. obowiązki członka zarządu Coalition Clean Baltic, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną Morza Bałtyckiego oraz członka Krajowej Komisji Selekcyjnej Programu Małych Grantów Globalnego Funduszu Środowiskowego (Global Environmental Facility). W styczniu 1999 r. został dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od marca do grudnia 2000 r. pracował w Biurze Prasowym Zarządu Miasta Szczecina. W 2001 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pracę w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozpoczął w grudniu 2000 roku jako dyrektor ds. rozwoju. Decyzją Rady Fundacji od 1 grudniu 2001 objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji.