Otwarty wykład Noblisty na uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+
Prof. Thomas C. Schelling, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, będzie gościem honorowym uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która odbędzie się 11 października o godz. 12.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prof. Schelling, który przyjeżdża do Polski na zaproszenie Fundacji, wygłosi otwarty wykład (w jęz. angielskim) na temat zastosowania teorii gier w naukach społecznych.
Podczas spotkania dyplomy odbierze dziewięciu wybitnych polskich uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, którzy wygrali konkurs w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i zdobyli trzyletnie subsydia profesorskie.
Na projekty badawcze z psychologii, historii, literatury i filozofii otrzymają oni od Fundacji łącznie 2,7 mln zł (po 300 tys. zł każdy). Środki te dzielą się na część stypendialną (z której finansowane są stypendia dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata) i subwencyjną, którą laureat może przeznaczyć np. na zakup książek czy aparatury oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań (np. organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych, itp.).
Cofnij