Otwieramy nabór wniosków w programie PRAXIS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków w programie stażowym PRAXIS ? nowej inicjatywie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowanej w ramach projektu SKILLS*.  Program umożliwi jego uczestnikom rozwijanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań – w ramach stażu odbywanego w zagranicznym ośrodku naukowym lub firmie.

 

W programie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:

  • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od nadania stopnia doktora.

 

Uczestnicy programu PRAXIS mogą odbyć staż w uczelni zagranicznej lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

  • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie),
  • miesięczny dodatek podróżny ? 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu,
  • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, zaś kwalifikacja do programu odbywa się co 3 miesiące.

 

Więcej informacji na stronie programu i u koordynatora: Julia Zimmermann, e-mail: zimmermann@fnp.org.pl, tel.: 22 498 16 31.

 

*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cofnij