Otwieramy nabór wniosków w programie START (konkurs 2024)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać do 3 listopada 2023 r.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W poprzedniej edycji wysokość stypendium wynosiła 30 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia. Mogą je otrzymać kandydaci i kandydatki, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Dodatkowo od roku 2015 r. przyznawane jest wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

Ponadto w konkursie 2024 po raz trzeci będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego*, które jest przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego.

Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z:

oraz innymi dokumentami znajdującymi się na stronie programu. W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Wnioski w konkursie START 2024 można składać od 20 września do 3 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2024 r.

Stypendia w konkursie 2024 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1,5% podatku dochodowego.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!


*Profesor Wacław Szybalski (1921-2020), ur. we Lwowie, wybitny polski uczony, genetyk, prekursor współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki jego pionierskim badaniom powstały nowe dziedziny nauki, takie jak biologia syntetyczna i terapia genowa. Pracował m. in. na University of Wisconsin-Madison. Za swoje wybitne osiągnięcia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został także uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Więcej informacji o sylwetce i dokonaniach prof. Wacława Szybalskiego:

Cofnij