Alexander von Humboldt Stiftung

avh

Jedna z najstarszych niemieckich fundacji, działająca z przerwami od 1860 roku. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy najlepszymi naukowcami z Niemiec i z innych krajów. Fundacja Humboldta oferuje stypendia dla przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki i na każdym etapie kariery naukowej (od doktora wzwyż), a jej rozbudowana oferta stypendialna oraz działania integrujące byłych stypendystów Humboldta stanowią wzór dla wielu instytucji tego typu w innych krajach.

FNP współpracuje z AvH od 1995 r., kiedy to obie fundacje podpisały porozumienie o współpracy. Na podstawie tego porozumienia FNP stworzyła program Honorowych Stypendiów im. Alexandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich, które umożliwiają im pobyt naukowy w Polsce (do 12 miesięcy). Celem tego programu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi uczonymi, a także ich macierzystymi jednostkami. Stypendia oferowane przez FNP są odpowiednikiem nagród oferowanych przez AvH m.in. polskim uczonym.

Dzięki współpracy FNP i AvH  byli polscy stypendyści Fundacji Humboldta mogą ubiegać się dodatkowo o dwunastomiesięczne stypendium powrotowe AvH, a po jego zrealizowaniu także o trzymiesięczny grant w Niemczech. Osoby ubiegające się o stypendium powrotowe AvH mogą jednocześnie ubiegać się o subsydium FNP w ramach programu HOMING PLUS.
Przypominamy równocześnie, że wnioski o stypendium powrotowe AvH można składać do 6 miesięcy po zakończeniu stażu, a wnioski o subsydia powrotowe FNP nie wczesniej niż 12 miesięcy przed powrotem do Polski i nie później niż 6 miesięcy po powrocie.

AvH oferuje ponadto swoim stypendystom z Polski możliwość uczestnictwa w programie wymiany naukowej między polskim ośrodkiem stypendysty, a instytucją goszczącą w Niemczech oraz w programie stypendiów konferencyjnych.

Kontakt: 
Dr Sven Baszio,  tel. +49 228 833 254, email: Sven.Baszio@avh.de
Dr Oliver Lange,  tel. +49 228 833 274, email: Oliver.Lange@avh.de