Deutsche Forschungs- gemeinschaft

dfg

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemiecka Wspólnota Badawcza) to jedna z największych instytucji wspierających naukę w Niemczech. DFG finansuje badania naukowe we wszystkich dziedzinach nauki i na każdym etapie kariery naukowej, kładąc równocześnie nacisk do rozwój współpracy międzynarodowej. Działalność DFG jest finansowana ze środków publicznych, jest to jednak instytucja autonomiczna, o jej celach i kierunkach działalności decyduje przede wszystkim środowisko naukowe (DFG skupia większość niemieckich uniwersytetów).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej współpracuje z DFG od 2000 r., a efektem tej współpracy są m.in. utworzona w 2005 roku Polsko ? Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus oraz tzw. liaison scientists network, czyli sieć polskich naukowców, których zadaniem jest promowanie polsko-niemieckiej współpracy naukowej, w szczególności poprzez ułatwianie polskim naukowcom dostępu do informacji na temat źródeł finansowania badań w Niemczech i w Polsce. Poza tym obie instytucje organizują wspólnie konferencje i warsztaty (m.in. FOCUS 2009).

Od 1 stycznia 2009 roku DFG wprowadziła istotne modyfikacje w zakresie instrumentów wspierania międzynarodowej współpracy naukowej. Modyfikacja ta polega na zintegrowaniu wcześniej istniejących narzędzi (wspieranie mobilności, krótkie wizyty badawcze, dwustronne warsztaty itd.) w jeden, bardziej elastyczny moduł. W ramach tego modułu można składać projekty obejmujące wszystkie wcześniej wspierane formy współpracy i uzyskać finansowanie na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Kontakt:

dr Christian Schaich, Director International Affairs
tel.: +49 30/ 2061214329
e-mail: christian.schaich@dfg.de